ENG
 
aar
  Tooted ja teenused
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Aadress:Hoidla tee 15 75302 Vaida Harjumaa
Telefonid:

+372 51 03 495

+372 53 31 1110

Faks:

+372 670 0147

E-post:

kalle@biogt.ee
madis@biogt.ee

Biogaasi tootmine

Biogaas tekib bioloogilisest ainest, kui see hapnikuvabades oludes laguneb.

Biogaas koosneb süsinikdioksiidist ja metaanist ning on omadustelt samasugune

maagaasiga. Biogaasi toormena saab kasutada põllumajanduse, ühiskonna ja

tööstuse bioloogilisi jäätmeid või ka energiatootmiseks kasvatatud taimi nagu

heina- ja maisisilo. Biogaasi saab kasutada soojuse ja elektri koostootmiseks (CHP)

ja sõidukite kütusena.


Biogaasi toodetakse segistiga mahutis, kus hoitakse ühtlast temperatuuri.

Reaktorisse suunatakse orgaanilist ainet, mille mikroobid lahustavad biogaasiks.

Biogaasi ühtlaseks tootmiseks on tähtis toorme õige etteanne. Biogaasiprotsessis

toitained säilivad ja muutuvad kergesti omastatavateks tänu millele sobib protsessi

jääk hästi väetiseks.


Loomade sõnnik on hea lähtematerjal biogaasi tootmiseks. Töötlemisel sõnniku

omastatavate toitainete hulk suureneb ja levitusomadused paranevad , samal ajal

kui looma- ja taime-haiguste tekitajad ning umbrohtude seemned hävinevad. Eriti

oluliselt väheneb sealäga lõhn.


Energiatoodangu suurendamiseks võib reaktorisse lisada energiataimi või bioloogilisi

jäätmeid. Biogaasiprotsessiga saab energia-taimedest toota rohkem energiat kui

teiste tehnoloogiatega ja samas kokku hoida väetamiskuludelt.


Biokütuste hektarisaagikus (FNR 2006)

Biokütus

Saagikus hektarilt aastasbensiiniekvivalendina

Rapsiõli

1420

Biodiisel

1410

Etanool

1660

Fischer-Trops

3910

Biogaas

4980

 

biogaasiautod.jpg

Biogaasiautosid on erinevatel tootjatel ja erineva varustustasemega.


www.metener.fi

www.biokaasufoorumi.fi

 

 


aar
 
  Hoidla tee 15 Vaida Rae vald Harjumaa Eesti, Tel. +372 51 03 495, +372 53 31 1110 Meedia CMS